เกี่ยวกับเรา

Mission of International Relations and International Education


Coordinate and develop

ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

Support the exchange

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา มืออาชีพ นักวิจัย อาสาสมัคร และสื่อการศึกษาระหว่างองค์กรทั้งในและต่างประเทศ

Provide language training

ให้การฝึกอบรมภาษาและพัฒนาบริการที่มีประสิทธิภาพ

Support the dissemination

ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติและนานาชาติ

Find budgets and funding

ค้นหางบประมาณและแหล่งเงินทุนเพื่อลดภาระให้กับมหาวิทยาลัย

Develop an administrative system

สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารโดยใช้ระบบคัดกรองอิเล็กทรอนิกส์


Image alt goes here

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ศูนย์กลางด้านภาษาในมหาวิทยาลัย พร้อมให้บริการนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ในการแปลบทความ งานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่ต้องการตีพิมพ์เป็นอังกฤษ ที่ถูกต้องตามหลักของภาษา
คู่มือการใช้งาน เริ่มต้นใช้งาน


บริการของเรา

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจสิทธิการใช้งาน IRIE Clinic (RMU)


บทความ (Journal)
นักศึกษา
อาจารย์
บุคลากร
งานวิจัย (Research)
นักศึกษา
อาจารย์
บุคลากร
ผลงานทางวิชาการ (Academic work)
นักศึกษา
อาจารย์
บุคลากร
ENGLISH INTERPRETER
MS.PAPAWEE ROJBURANAWOONG

คำถามที่พบบ่อย


ให้บริการกับใครบ้าง?
1.นักศึกษา
2.อาจารย์
3.บุคลากร
**ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม**
หากต้องการใช้บริการ ต้องทำอย่างไร?
1. สมัครสมาชิก และ "รอการอนุมัติ" จากเจ้าหน้าที่
2. เข้าสู่ระบบ
3. อัพโหลดบทความ/งานวิจัย/ผลงานวิชาการ
4. ตรวจสอบสถานะการแปล ประกอบด้วย แปลแล้ว รอการตรวจสอบ และยกเลิก
5. ผู้ใช้สามารถลบบทความ/งานวิจัย/ผลงานวิชาการ ได้ แต่เมื่อมีการแปลภาษาอังกฤษแล้ว จะไม่สามารถลบได้ เนื่องจากต้องเก็บสถิติและเป็นฐานข้อมูลไว้ในระบบ
นักแปลของเราเป็นใคร?
นักแปลที่คอยให้บริการแปลภาษา (ล่ามแปลภาษาอังกฤษ : สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ) จะเป็นนักแปลที่มีความชำนาญในการแปลภาษางานวิชาการ เราใช้นักแปลจริงในการแปล
สามารถเรียกดูงานเก่า ๆ ที่เคยส่งได้หรือไม่?
ระบบของเราไม่มีการลบข้อมูลที่ได้รับการแปลแล้ว (เว้นแต่ผู้ใช้ลบออกจากระบบเอง) ดังนั้นหากวันหนึ่ง ผู้ใช้ต้องการเรียกดูงานเก่าเนื่องจากบันทึกไว้ที่อื่นแล้วลืมหรือทำหาย ก็สามารถ Log in เข้ามาค้นดูงานได้ แต่จะไม่สามารถดูงานของคนอื่นได้
เมื่องานแปลเสร็จแล้ว จะรู้ได้อย่างไรว่างานเสร็จ?
เรามีระบบข้อความส่งไปยังอีเมลเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่า งานของผู้ใช้ ได้รับการแปลแล้วหรือผู้ใชสามารถเข้ามาเช็คดูในระบบได้ตลอดเวลา , ผู้ใช้สามารถรับงานแปลได้โดยเข้าสู่ระบบและดาวน์โหลดงานแปลนั้น ๆ
หากมีปัญหาการใช้งาน ติดต่อได้อย่างไรบ้าง?
หากผู้ใช้มีปัญหา/ประเด็นข้อสงสัย ให้เข้ามาติดต่อที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ อาคารศูนย์ภาษา (อาคาร 26) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ขับเคลื่อนโดย

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ


Image alt goes here
อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์
ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
Image alt goes here
อาจารย์ณฐภศา เดชานุเบกษา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
Image alt goes here
อาจารย์ณัฐธิดา กลางประชา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
Image alt goes here
อาจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อเรา

สอบถามประเด็นข้อสงสัยเพิ่มเติม. เราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง


หรือ ติดต่อโดยตรง ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ อาคารศูนย์ภาษา (อาคาร 26) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เริ่มต้นใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้ สมัครสมาชิก